ชลบุรี-นายอำเภอเมืองชลบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ชมคลิป)

ชลบุรี-นายอำเภอเมืองชลบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีนายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมด้วยสาธารสุขอำเภอ จิตอาสาและประชาชนอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก เก็บขยะ ถางหญ้า และตัดกิ่งไม้ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่รกร้าง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทาง อำเภอเมืองชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้เชิญชวนประชาชนและจิตอาสา มาร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อปลุกพลังให้ประชาชน รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หลังจากนั้นทางด้านายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชมบ้านสวนมะพร้าว หมู่ 5 ตำบลหนองข้างคอก เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนพร้อมมอบเครื่องถุงยังชีพ และเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนอีกด้วย


รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม