เชียงราย-บิ๊กป้อมห่วงใยเกษตรกรชาวเชียงราย สั่งบิ๊กอวบ ประธาน บจธ.เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ไม่มีที่ดินทำกิน

เชียงราย-บิ๊กป้อมห่วงใยเกษตรกรชาวเชียงราย สั่งบิ๊กอวบ ประธาน บจธ.เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ไม่มีที่ดินทำกิน

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้สั่งการให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (บิ๊กอวบ) ประธานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 พื้นที่

ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ตำบลสันต้นเปา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ร่วมลงพื้นที่ด้วย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563


พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (บิ๊กอวบ) ประธานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่มีสมาชิกจำนวน 200 ราย และมีพื้นที่ 68 ไร่เศษ เป็นที่แรก หลังจากที่ชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปลูกไม้ยืนต้นไว้ให้ร่มเงาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต พัฒนาแปลงที่ดินของตนเองจนมีพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น ผักเชียงดา ฟักทอง ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ผักสลัด ฯลฯ ไว้บริโภคได้ในแต่ละครัวเรือน รวมทั้งได้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ทานและส่งขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง


โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (บิ๊กอวบ) ประธานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และนำทีมลงตรวจพื้นที่แต่ละแปลง พร้อมให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ กล่าวว่า “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน และขอให้ทุกคนตั้งใจทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักของศาสตร์พระราชา และจะกลับมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่ง”


ต่อด้วยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย Phase 1 มีสมาชิกจำนวน 28 ราย และมีพื้นที่ประมาณ 38 ไร่เศษ โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ที่ปรึกษาให้แก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาฯ และนายขินรัตน์ สินสิทธิผล ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมทั้งพี่น้องเกษตรกรกลุ่มสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนฯ นี้มีความคืบหน้าในปัจจุบัน โดยพระอาจารย์วิบูลย์ ธมเตโช ได้นำพาชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชา

โดยแต่ละแปลงได้รับโจทย์ว่าจะต้องปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่ซ้ำกัน เพื่ออย่างน้อยจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ภายในชุมชน และปลูกตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางกลุ่มสมาชิกฯ ได้แบ่งไว้เป็นบ่อน้ำส่วนกลางที่สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี ร้านค้าเกษตรชุมชน และลานธรรมไว้สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ร่วมกันสวดมนต์ทุกวันพระ และในวันดังกล่าว ทางวิสาหกิจชุมชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ยังได้ร่วมใจกันหล่อพระพุทธรูป และปลูกต้นไม้มงคล บริเวณลานธรรมวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ตำบลสันต้นเปา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีสมาชิกจำนวน 100 ราย และมีพื้นที่จำนวน 420 ไร่ โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) แก่กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือมายังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)


โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (บิ๊กอวบ) ประธานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) กล่าวว่า “จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก บางคนตกงาน บริษัทร้านค้าปิด รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้บนที่ดินของตัวเอง โดยจะมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เข้าไปช่วยสนับสนุนจัดซื้อที่ดินให้ท่านได้เช่า ถ้าเข้มแข็งก็เช่าซื้อ โดยเมื่อได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว ทางสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมศาสตร์พระราชาให้กับท่าน อีกทั้งยังมีทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาช่วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็นโอกาสที่ดีของชุมชนนี้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อช่วยให้พี่น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาที่ดินผืนนี้ให้ตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

อนุรักษ์ มงคลชัยประทีป ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม