ชุมพร – เราไม่ทิ้งกันจัดกิจกรรม ตู้ปันสุข สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ชุมพร – เราไม่ทิ้งกันจัดกิจกรรม ตู้ปันสุข สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563เวลา 11.00 น จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น ที่สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวชุมพร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ รอบสวนสาธารณะ รวมทั้งเช็ดถูพื้นบริเวณรอบพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรเป็นอย่างยิ่ง

ขณะที่ เทศบาลเมืองชุมพร โดย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้นำเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปัน แจกข้าวกล่อง จำนวน 700 กล่อง แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จังหวัดชุมพร ยังคงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลร์ และสวนหน้ากากอนามัยทำกิจกรรมทุกคน ณ ร้านลิ้มกวงง้วน สาขา 2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อถวายเป็น    พระราชกุศล แจกข้าว  ณ ตู้ปันสุข ร้านลิ้มกวงง้วน สาขา 2

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม