ปทุมธานี-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสูงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสูงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

 


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธงรบ แจ้งจิต ผกก.สส.ภ.จว.ฯ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร นำ้มันพืชและอาหารแห้งให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สส.ภ.จว. ปทุมธานี ระดับรองสารวัตร และชั้นประทวน จำนวน 118 นาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ท่ีบริเวณใต้ถุนอาคารที่ทำการ ภ.จว. ปทุมธานี ด้านพล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งในด้านผลการจับกุมคดีอาญาและยาเสพติด ตลอดจนการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชน และเน้นย้ำว่า “ผู้บังคับบัญชาห่วงใยและพร้อมที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ”

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม