สง. ปรมน.ทร. ร่วม บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด มอบสิ่งของในกิจกรรมป้อง กันเรือรบไทย จากภัย COVID-19

สง. ปรมน.ทร. ร่วม บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด มอบสิ่งของในกิจกรรมป้อง กันเรือรบไทย จากภัย COVID-19

 


พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง. ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ และคุณสรชัย วรยุทธการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เข้าพบ พลเรือตรี วินัย สุขต่าย ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน 50 ชิ้น แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 5 ลิตร แอลกอฮอล์ชนิดเจลจำนวน 10 ขวด และแอลกอฮอล์ชนิดเจลแบบเติมจำนวน 5 ลิตร


ในการนี้ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นไปตาม กิจกรรมป้องกันเรือรบไทย จากภัย COVID-19 ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม