สมุทรปราการ-ชนม์สวัสดิ์ ชูนโยบายรัฐบาล เดินหน้าโครงการ”อาหารปลอดภัย”เพื่อพัฒนารายได้ บริโภคอาหารที่สะอาด ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-ชนม์สวัสดิ์ ชูนโยบายรัฐบาล เดินหน้าโครงการ”อาหารปลอดภัย”เพื่อพัฒนารายได้ บริโภคอาหารที่สะอาด ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงเทพ ถนนนารายณ์ปราบศึก ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ นำโดย นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นำหัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องครอบครัวอัศวเหม นายสนธเยศ อัศวเหม นายสมประสงค์ อัศวเหม และนางสาวกัณธีนันท์ ชานุ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกผ้ากันเปื้อน-หมวก-ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดภายใต้โครงการ”อาหารปลอดภัย” จำนวนกว่า 100 ร้านค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานแม่ค้าแผงลอยที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ประกอบด้วย นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมยศ อ้นโต นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ นายวินัย ทองสุขมาก นายอำนาจ บุญบารมี นายวุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ มาอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ โดยมีการจัดระเบียบประชาชนทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร ภายในตลาดแห่งนี้ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อีกทั้งติดสติ๊กเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจแล้ว และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับตลาดโครงการ”อาหารปลอดภัย” เทศบาลนครสมุทรปราการ แห่งนี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง ย่านเศรษฐกิจ และมีการค้าที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีประชาชน เดินทางมาใช้บริการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นจำนวนมาก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ทางรัฐบาลได้มีนโยบายการดำเนินงานความปลอดภัยในด้านอาหาร โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นวันประกาศอาหารปลอดภัยทั้งประเทศ และทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ก็ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ”ถนนอาหารปลอดภัย” ซึ่งต้องพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย ที่จำหน่ายอาหารให้เข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

โดยที่ผ่านมานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาล จึงได้เริ่มจัดทำโครงการ”อาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานแผงลอยที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนารายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จึงได้ริเริ่มให้การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการอาหารบริเวณ ตลาดราชา ออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย เป็นประจำทุกวันที่1 ของเดือน และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่1และ2 ของเดือนเวลา 15.00น.-22.00น. ณ บริเวณถนนนารายณ์ปราบศึก ตั้งแต่สี่แยกธนาคารกรุงเทพ ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รถไฟสายปากน้ำ ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม