ชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร  เพื่อเตรียมความพร้อม

ชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร  เพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00น.    ที่  ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร   นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   ในฐานะประธานคณะกรรมการโรค  พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมรับสายการบินที่เริ่ม ทำการเปิดวันนี้เป็นวันแรกหลังสายการบินต่าง ๆ ได้หยุดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19     นายอัมพร ภักดี  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพร และคณะ ให้การรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยท่าอากาศยาจังหวัดชุมพร ตั้งจุดบริการรับและคัดกรอง ผู้ที่ผ่านเข้าไปสู่ท่าอากาศยานด้วยการสแกน QR CODE ไทยชนะ ที่ประตูทางเข้า ต่อด้วยการเดินผ่าน เครื่องแสกน วัดอุณภูมิทุกคน  ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา ได้รับทราบจากต้นทางว่าจะต้องมีการสแกน QR CODE  ที่ประตูทางเข้าฝั่ง รันเวย์ ยื่นเอกสารและการแสดง QR CODE ประจำตัวของผู้เดินทาง ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถโหลดแอปฯ มาดำเนินการได้ จะให้กรอกเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ออก QR CODE ให้   ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่นำมาตรการดังกล่าวมาให้  ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เตรียมโหลดแอปฯ หมอชนะ ต้องใช้เวลาในการโหลด เมื่อโปลดเสร็จเพียงแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารรายละเอียดของการเดินทาง จุดหมายปลายทาง หรือที่พักในพื้นที่จังหวัดชุมพร  หาก QR CODE เป็นสีเขียว สามารถผ่านได้ทันที ส่วนที่เป็นสีเหลือง ได้มีการติดตามเฝ้าระวังในระยะห่าง เนื่องจากเคยเดินทางไปต่างประเทศ

         นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ กล่าวว่า การคัดกรองความเสี่ยงของผู้โดยสารทั้งขาเข้า -ขาอออกก ทั้งต้นทางและปลายทาง       เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ      ตรวจความพร้อมมาตราการประชาชนที่เดินทางเข้าออก   ด้านเอกสาร พร้อมกล่าวชื่นชมในการวางมาตรการของท่าอากาศยานจังหวัดชุมพรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ งานคัดกรอง   มีการให้ประช่าชนที่เดินทางเข้าออกจะต้อง แสกน คิวอาร์โค้ด แอพและหมอชนะ  และ แอพไทยชนะ ควบคู่กัน

เพื่อสร้างความมมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว   ทั้งนี้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้วางแนวทางไว้   คือการให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าออก  ภายในและภายนอกจังหวัด ทุกคน  ต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น  หมอชนะ  และสแกน QR CODE ไทยชนะ ในจุดผ่านต่าง ๆ  โดยหากทุกคนเตรียมความพร้อมมาก่อน จะใช้เวลาเพียงประมาณ 2 นาที ก็ผ่านจุดคัดกรองได้

”  ในช่วงก่อนประสบภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร มีเที่ยวบินสูงถึง 5-8เที่ยวบิน/วัน    สำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดบินอีกครั้ง จังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อมีมาตรการในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลในด้านการเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้น   หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินเพิ่มเข้ามาเช่นเช่าเหมาลำมาลงเพิ่มเติมที่ ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร  มีความพร้อมในทุกเที่ยวบินพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด”ทางด้าน นายอัมพร ภักดี  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร กล่าวว่า

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม