กระบี่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานนานชาติกระบี่ รับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ (ไฟล์แรก )หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19 นำแอพ หมอชนะ มาช่วยคัดกรองผู้ใช้บริการ (ชมคลิป)

กระบี่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานนานชาติกระบี่ รับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ (ไฟล์แรก )หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19 นำแอพ หมอชนะ มาช่วยคัดกรองผู้ใช้บริการ

 

 

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรค พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท ) นายแพทย์ สมบูรณ์ บุญกิติติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมรับสายการบินที่เริ่ม ทำการเปิดวันนี้เป็นวันแรก

หลังสายการบินต่าง ๆ ได้หยุดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และคณะ ให้การรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนวน 112 คน โดยท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ ตั้งจุดบริการรับและคัดกรอง ผู้ที่ผ่านเข้าไปสู่ท่าอากาศยานด้วยการสแกน QR CODE ไทยชนะ ที่ประตูทางเข้า ต่อด้วยการเดินผ่าน เครื่องแสกน วัดอุณภูมิทุกคน

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา ได้รับทราบจากต้นทางว่าจะต้องมีการสแกน QR CODE ที่ประตูทางเข้าฝั่ง รันเวย์ ยื่นเอกสารและการแสดง QR CODE ประจำตัวของผู้เดินทาง ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถโหลดแอปฯ มาดำเนินการได้ จะให้กรอกเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ออก QR CODE ให้ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่นำมาตรการดังกล่าวมาให้ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เตรียมโหลดแอปฯ หมอชนะ ต้องใช้เวลาในการโหลด เมื่อโปลดเสร็จเพียงแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารรายละเอียดของการเดินทาง จุดหมายปลายทาง หรือที่พักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ หาก QR CODE เป็นสีเขียว สามารถผ่านได้ทันที ส่วนที่เป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 1 ราย วันนี้ ได้มีการติดตามเฝ้าระวังในระยะห่าง เนื่องจากเคยเดินทางไปต่างประเทศ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การคัดกรองความเสี่ยงของผู้โดยสารทั้งขาเข้า -ขาอออกก ทั้งต้นทางและปลายทาง เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ตรวจความพร้อมมาตราการประชาชนที่เดินทางเข้าออก ด้านเอกสาร พร้อมกล่าวชื่นชมในการวางมาตรการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ งานคัดกรอง มีการให้ประช่าชนที่เดินทางเข้าออกจะต้อง แสกน คิวอาร์โค้ด แอพและหมอชนะ และ แอพไทยชนะ ควบคู่กัน


เพื่อสร้างความมมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่กระบี่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้วางแนวทางไว้ คือการให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าออก ภายในและภายนอกจังหวัด ทุกคน ต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอชนะ และสแกน QR CODE ไทยชนะ ในจุดผ่านต่าง ๆ โดยหากทุกคนเตรียมความพร้อมมาก่อน จะใช้เวลาเพียงประมาณ 2 นาที ก็ผ่านจุดคัดกรองได้


ทางด้านนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ กล่าวว่า ในช่วงก่อนประสบภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มีเที่ยวบินสูงถึง 100-120 เที่ยวบิน/วัน สำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดบินอีกครั้ง จังหวัดกระบี่โดยคณะกรรมการโรคติดต่อมีมาตรการในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลในด้านการเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้น หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินเพิ่มเข้ามา เช่น เที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียเพิ่มเข้ามา และ สายการบินไทยไมล์ในวันที่ ท่าอากาศยานกระบี่มีความพร้อมในทุกเที่ยวบินพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรมใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม