นราธิวาส-รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน

นราธิวาส-รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน

 

ที่บังคับการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนรธิวาส พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานเขาตะเว ควบคุมพื้นที่ป่าเขาและหมู่บ้านรอบเขาเมาะแต

 

พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบาย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้ทุกหน่วยเตรียมความในการปฏิบัติงานตลอดเวลาบนพื้นฐานของความไม่ประมาท พร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกส่วนในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม