ชุมพร – 5 ปีที่รอคอย เปิดใช้ถนนสาย ทางหลวงชนบท ชพ.4058 (ถนนสาย จ. )

ชุมพร – 5 ปีที่รอคอย เปิดใช้ถนนสาย ทางหลวงชนบท ชพ.4058 (ถนนสาย จ. ) ชมคลิป

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 คุณศิริเพ็ญ จัทร์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการ ฯพร้อมคุณยรรยง โควศวนนท์ ผู้จัดการโครงการฯ  ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางหลวงชนบท ชพ.4058 (ถนนสาย จ. ) และจะดำเนินการเปิดการใช่งานถนนสาย จ. ถนนทางหลวงชนบท ชพ.4058

วันที่   2 มิ.ย. 63 ชาวชุมพรได้ใช้ถนนสาย จ. ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกของชุมพร   การดำเนินการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนสาย ข กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ชุมพร – สุราษฏร์ธานี) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองชุมพร และการจัดตั้งศูนย์ราชการสำรองที่บริเวณตำบลขุนกระทิง และยังเป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อระบายรถทั้งเข้าเมืองและออกจากเมือง

ประกอบกับการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร กรมทางหลวงชนบทจึงได้ทำการสำรวจและออกแบบ ดำเนินการเวนคืนฯ พร้อมจัดสรรงบประมาณปี 2558 – ปีงบประมาณ 2560 เพื่อทำการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ต่อเชื่อมถนนสาย ข ด้านปลายทางให้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่ง เข้า – ออก เมืองชุมพรด้านทิศใต้ โดยสอดรับต่อเชื่อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท ชพ.1007 (ช่อง 5 บ่อนไก่) ที่เชื่อมต้นทางถนนสาย ข กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นทางเข้าออกตัวเมืองชุมพรด้านทิศเหนือ

ซึ่งจะเป็นโครงข่ายถนนเลี่ยงเมืองชุมพรทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเขตชุมชนเมืองและสี่แยกปฐมพรได้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อลดความหนาแน่น คลี่คลายการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 (สี่แยกปฐมพร – เมืองชุมพร) เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เข้า – ออก ตัวเมืองชุมพร เป็นการสนับสนุนการกระจายปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงสายหลักเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลงสู่ภาคใต้แนวใหม่จาก ปากน้ำชุมพรมุ่งสู่เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ซึ่งจะช่วยร่นระยะทางไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรทำให้ประหยัดเวลาการเดินทางสู่เส้นทางหลักและยังเป็นการขยายชุมชนออกไปทางด้านทิศใต้ของเมืองชุมพร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้ตั้งไว้

โครงการก่อสร้างถนนสาย จ. ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้มีสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีระยะทางในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8.440 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 สายชุมพร – ปากน้ำชุมพร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 + 500 ไปสิ้นสุดโครงการกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  ถ.เพชรเกษม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 + 100 ในพื้นที่ขุนกระทิงก่อนจะถึงสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชุมพร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 788 ล้านบาท โดย บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง และมี บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

คุณศิริเพ็ญ จันทร์ศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า การก่อสร้างของโครงการนี้ได้ล่าช้าออกไปบ้างเนื่องจากได้มีการแก้ไขแบบของสะพานตามที่ สนข. ได้เสนอ และได้รับการขยายสัญญามาก่อนหน้าด้วยเหตุผลหลายประการ

วันนี้โครงการถนนสาย จ. ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก เราได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรเข้า – ออกตัวเมืองชุมพรทั้งหมดได้แล้ว ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชนชาวชุมพรตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ให้คำแนะนำ จนทำให้ถนนเส้นนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนชาวชุมพรได้แล้วในวันนี้

ทางด้าน นายยรรยง โควศวนนท์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้แม้จะมีอุปสรรคบ้าง เช่น การแก้ไขแบบและต่อสัญญาก่อสร้างมาถึง 6 ครั้ง ทำให้ล่าช้าออกไปแต่เราสามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปี

การดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จในวันนี้ก็มาจากความร่วมมือรวมใจจากทุกฝ่าย ที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนชาวชุมพรจะได้มีความภูมิใจร่วมกันเพราะมีสะพานยาวถึง 1 กิโลเมตร ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรพร้อมเปิดให้พี่น้องชาวชุมพรได้มาสัมผัสความสวยงามของถนนสายนี้แล้ว    

ธนากร โกศลเมธี รานงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม