ฉะเชิงเทรา-‘พล.อ.สุรัตน์’ เยี่ยมฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าเขากา เลขานุการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เยี่ยมฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าเขากา อ.ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา-‘พล.อ.สุรัตน์’ เยี่ยมฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าเขากา เลขานุการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เยี่ยมฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าเขากา อ.ท่าตะเกียบ

 


วันที่ 28 พ.ค. พล.อ.สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายอนุชา กระจายศรี ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าเขากา นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นอภ.ท่าตะเกียบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ณ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.1 (เขากา) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับ โครงการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ปฎิบัติงาน สบอ.2(ศรีราชา) โดยใช้งบประมาณของ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการฟื้นฟู และขยายพื้นที่ป่า ให้แก่สัตว์ป่า และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากผืนป่าร่วมกัน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการอนุรักษ์ผืนป่า ลุ่มน้ำแควระบมสียัด ต้นน้ำบางปะกง ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว) ให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ให้สัตว์ป่าอีกทางหนึ่งด้วย เช่น ช้างป่า กระทิง กวาง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นไม้ที่เพาะชำ ส่วนใหญ่ เป็นไม้ยืนต้น เช่น ยางนา สัก มะหาด และพยุง.

ข่าวที่น่าติดตาม