นราธิวาส-มท.2 ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ 

นราธิวาส-มท.2 ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ  ในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการวางแผนดับไฟป่าโดยด่วนเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง

 


จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่ป่าในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ ต. ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ยังมีไฟคุกรุ่นอยู่ในบางจุด ซึ่งทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 29 พ.ค.63 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 17 จ.นราธิวาส นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


โดยก่อนหน้าจะเข้าประชุมร่วม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าลุกลามกว่า 2,125 ไร่ รวมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติการณ์ดับไฟป่าจากชุดปฏิบัติการณ์ดับไฟป่าของหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ที่นำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ Bell-212 ประกอบ bambi bucket โดยการใช้ถุงน้ำดับเพลิงตักน้ำจากแอ่งน้ำก่อนทำการ ไปทิ้งที่บริเวณไฟไหม้ที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ชั้นใต้ผิวดิน


สำหรับในที่ประชุมวันนี้( 29 พ.ค.63 ) นายไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส ได้บรรยายสรุปภาพรวมของสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุนิคมสหกรณ์บาเจาะว่า ภาพรวมของป่าพรุในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ มีพื้นที่กว่า 80,000 ไร่ โดยเป็นป่าไม้ส่วนกลางประมาณ 20 % มีพื้นที่ 5,000 ไร่ โดยที่ผ่านมามีการกั้นลำคลองไว้เพื่อไม่ให้มีประชาชนได้เข้าไปบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ผ่านมามีประชาชนลักลอบเข้าไปในป่า เช่น การหาผึ้งหรือตัวต่อ โดยใช้ไฟเป็นเครี่องมือ ซึ่งเหตุนี้จึงก่อให้เกิดเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ป่าพรุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งการเกิดไฟไหม้ป่าพรุนั้นสามารถเกิดได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง และยังสามารถลงลึกไปถึงตะกอนที่ทับถมในพื้นที่พรุ ส่งผลให้การดับไฟพรุค่อนข้างยากพอสมควร ต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมาก และจะต้องเติมน้ำลงไปดับไฟป่ากว่า 5,000 ล้านลิตร เพื่อดับไฟป่า

ขณะที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันเติมน้ำพร้อมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการช่วยกันดับไฟป่า ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งได้แบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น 5 ชุด โดยทำการขุดแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยได้มีการวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งระดมหาวิธีการแก้ไขปัญหาดับไฟพรุ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
ต่อจากนั้นนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหาทางยุติสถานการณ์ไฟป่าให้ได้โดยเร็ว ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวนชนว่า วันนี้ถือว่ามาเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าพรุบาเจาะ

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอและ อ.บาเจาะ ซึ่งป่าพรุแห่งนี้อยู่ในการดูแลของกรมสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้นำที่ดินส่วนหนึ่งมาจัดสรรเป็นนิคม แล้วยังมีที่ดินเหลือส่วนกลางอนุรักษ์ไว้เป็นเขตป่า ซึ่งไฟได้ไหม้มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปดับไฟ ถึงเมื่อวานนี้ ไฟไหม้พื้นที่ป่าไปแล้วล่าสุด 2,125 ไร่ โดยร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ปรับแนวทางเพิ่มเติม วางมาตรการเพื่อหวังว่าจะดับไฟไปได้ภายใน 5 วัน เพื่อไม่ให้มีการลุกลาม ซึ่งทางจังหวัดจะรับไปดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การร่วมมือของทุกภาคส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างไรก็ตามในปีต่อไปนั้นกรมชลประทาน ได้วางแผนในการส่งน้ำในการหล่อเลี้ยงบริเวณป่าพรุ เป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อจะช่วยกันรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม