ฉะเชิงเทรา-มท.3 ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงโควิด-19

ฉะเชิงเทรา-มท.3 ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงโควิด-19

 


กระทรวงมหาดไทย และอีสท์ วอเตอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพ 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน มท. 3 ย้ำชัดตระหนักถึงความเดือดร้อนของแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 เร่งหามาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่


วันที่ 29 พ.ค. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ณ วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัด นายอำภอบางปะกง ผู้บริหารองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.เขาดิน


นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า “รัฐบาลตระหนักดี ถึงความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน สืบเนื่องจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง ภาครัฐ มิได้นิ่งนอนใจที่จะมีมาตรการมารองรับ และเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

โดยกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรือ อีสท์ วอตอร์ ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่พี่น้องประชาชน ในเชตพื้นที่ชุมชน อ.บางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”.

ข่าวที่น่าติดตาม