แม่ฮ่องสอน-วอนเปิดเส้นทางเดินเรือจุดผ่อนปรนชายแดนสาละวิน หลังต้องใช้ชีวิตลำบากอย่างหนักจากวิกฤตโรคระบาดโควิด (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-วอนเปิดเส้นทางเดินเรือจุดผ่อนปรนชายแดนสาละวิน หลังต้องใช้ชีวิตลำบากอย่างหนักจากวิกฤตโรคระบาดโควิด

 

 

สภาพความเงียบเหงา บรรยากาศทั่วไปของจุดผ่อนปรนชายแดนแม่สามแลบ เรือหยุดวิ่ง ร้านค้าถูกปิดลง คนตกงาน ขาดอาชีพ ไม่สามารถเดินทางสัญจรทางเรือ ชาวบ้านออกเรือหาปูหาปลาตามวิถีปกติก็ไม่ได้ จึงขอวอนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเส้นทางเดินเรือฝั่งไทย
ที่ชายแดนบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน.ชาวบ้านบ้านแม่สามแลบ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน นายสภาพ นุชนงคราญ ผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบ ได้ประชุมหารือร่วมกับ กลุ่มเดินเรือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มอาชีพต่างๆ กว่า 30 คน ที่อาศัย ในชุมชนริมฝั่งสาละวิน

และ ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 และ การประกาศ พรก.ฉุกเฉินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการให้ปิดจุดผ่อนปรนแม่สามแลบและได้มีคำสั่งให้หยุดการเดินเรือในแม่น้ำสาละวิน จึงทำให้ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยเส้นทางเดินเรือในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ต้องหยุดชะงักมาเกือบ 3 เดือนแล้ว ประกอบกับประชาชนในหลายหมู่บ้านไม่มีเส้นทางเดินทางบกทางรถ ต้องอาศัยเส้นทางเรือในการเดินทางและการทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้หลายพื้นที่ชุมชนต่างๆตามริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ได้รับผลกระทบเกือบ 100 % โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนหลายหมู่บ้านเส้นทางเดินรถไม่สามารถัญจรได้ต้องมาอาศัยเส้นทางเรือนแทน


ด้าน นายโย ตัวแทนคนเดินเรือในน่านน้ำสาละวิน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มคนเดินเรือ ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังตามมาตราการป้องกันเรื่องไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดีและในพื้นที่ก็ถือว่าไม่มีคนติดเชื้อหรือระบาดแต่อย่างใด และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ชาวบ้าน กลุ่มเดินเรือ พ่อค้าแม่ค้าเลยประชุมหารือเพื่อขอให้ทางรัฐผ่อนปรนการใช้เส้นทางเดินเรือ ซึ่งบางชุมชนใช้ทางเรือเป็นหลักที่มีความจำเป็นต่อชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเสนอขอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19(ศบค.) และ รัฐบาล ให้มีการผ่อนปรนให้ออกคำสั่งเดินเรือได้ตามปกติโดยมีมาตรคัดกรองป้องกันรองรับร่วมกันของทุกฝ่าย ณ จุดลงเรือ หรือตรงท่าเรือ และวางมาตรการอื่นที่คิดว่ามีความจำเป็นร่วมกัน เช่น


1.ทุกครั้งก่อนออกเรือ ต้องไปลงคัดกรอง ทั้งไปและกลับทุกครั้ง ทั้งคนขับเรือ และผู้โดยสารไปมาทุกคน
2.ให้ใส่หน้ากากอนามัย ในการสัญจรทางเรือ และรักษาระยะห่างในการนั่งเรือ (หรือกำหนดจำนวนคนนั่งเรือแต่ละลำ ตามขนาดเรือ)
3.ให้มีการลงทะเบียนทุกครั้ง ในการออกเรือ เพื่อเป็นประวัติข้อมูล ในการติดตามได้
4.อาจกำหนดระยะเวลาการเดินเรือ / อาทิตย์ เ3-4 วัน แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ไม่ควรจำกัดจำนวนเรือที่วิ่ง ขอเพียงลงข้อมูลและมีการคัดกรองทุกครั้งที่จะออกเดินเรือ
5.ในส่วนกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น ควรจะได้รับการนำส่งได้ 24 ชั่วโมง แต่ให้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง เพื่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรนำส่งต่อ


ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่าการผ่อนปรนเส้นทางเรือในลำน้ำสาละวิน มีความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่ชุมชนริมฝั่งน้ำสาละวินนั้น ต้องอาศัยเรือเป็นหลัก ทั้งการสัญจร ติดต่อทางราชการ การขนส่งสินค้า และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพประจำวันของชาวบ้านในริมฝั่ง ทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว และหลายพื้นที่ หลายหมู่บ้านไม่มีเส้นทางรถผ่าน บางส่วนชาวบ้านก็ประกอบอาชีพประมง คนขับเรือ คนรับจ้างขนของ และอาชีพค้าขายทั่วไป ซึ่งคนเหล่านี้เขามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเรือในการทำมาหากิน และจะเห็นว่า ตั้งแต่มีเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายแดนสาละวินก็ไม่มีการปรากฏ หรือ พบผู้ติดเชื้อไวรัส หรือ การแพร่ระบาดแต่อย่างใด เพราะทั้งฝั่งเขตไทย และฝั่งเพื่อนบ้านมีความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม