ลำพูน – สายพานบุญ “ถุงปันสุข” ครั้งที่ 3 สู่ผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่ห่างไกล

ลำพูน – สายพานบุญ “ถุงปันสุข” ครั้งที่ 3 สู่ผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพ – กู้ภัยลำพูน และ อาสาสมัครในโครงการ “ถุงปันสุข 3” เดินทางมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านผาด่าน หมู่ที่ 10 , บ้านปงผาง หมู่ที่ 14 และ บ้านแม่สะแงะ หมู่ที่ 15 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีท่านพระครูบรรพตพัฒนชัย เจ้าอาวาสวัดดอยแช่ ในฐานะประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทากาศ และ ตำบลทาทุ่งหลวง , นายจันทร์ลา ยอดเขา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เขต 2 , นางสาวสุกัญญา เจริญรัตนไพโรจน์ และ นางสาวน้ำ ปงผางสกุล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เป็นผู้นำทางในการเดินทางเข้าไปมอบสิ่งของจากผู้ใจบุญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ผู้พิการ คนแก่ และคนที่ตกสำรวจอาจจากหลายเหตุผล

โดยจากการสำรวจและได้รับข้อมูลคือ หมู่บ้านละ 10 หลังเรือน รวม 30 หลังคาเรือน และมีของอุปโภคบริโภคเสริมอีก 12 ชุด เส้นทางหมู่บ้านเป็นทางลัดป่าเขา เข้าหมู่บ้าน จากการเดินทางไปร่วมบริจาคได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

สำหรับ โครงการ “ถุงปันสุข” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่บ้านแม่ตืน ตำบลแม่ตืน , บ้านห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ โครงการที่ 2 พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ในนามตัวแทนมูลนิธิฯ และ สมาคมฯ พร้อมกับอาสาสมัครฯ ทุกท่านขอขอบพระคุณ ผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันบริจาค เครื่องอุปโภคบรโภค ผ่านมายังมูลนิธิ และ สมาคม ในการส่งต่อให้ผู้ยากไร้ในครั้งนี้
____________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ – ลำพูน และ สมาคมกู้ชีพ – กู้ภัยลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม