“ปภ. จ.ลำพูน” ส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ตัด – ถ่าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายชาคร ณ ลำปาง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้ส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ตัด – ถ่าง ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (สนง.ปภ.จ.ลำพูน) จำนวน 1 ชุด ให้กับ ร้อยตำรวจตรี เสน่ห์ มะโนจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลลี้ ยืมไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน เครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย
1. เครื่องต้นกำลัง จำนวน 1 เครื่อง
2. สายไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด( 2 เส้น)
3. เครื่องตัดปากนกแก้ว จำนวน 1 ตัว
4. แม่แรงค้ำยัน จำนวน 1 ตัว
5. ฐานแม่แรงค้ำยัน จำนวน 1 ตัว
6. โซ่พร้อมขอเกี่ยว จำนวน 1 ชุด( ยาว 3 เมตร 1 เส้น ,ยาว 1.5 เมตร 1 เส้น)
7. ชุดขอเกี่ยวโซ่ จำนวน 2 ตัว
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ประสบอุบัติเหตุที่ติดในรถยนต์ ได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในโซนใต้ ครอบคุลมพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอบ้านโฮ่ง ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หลายแห่งไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ตัด-ถ่าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
_________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม