ชุมพร – การปฏิบัติการตรวจคัดกรองเรือประมงตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 (ชมคลิป)

ชุมพร – การปฏิบัติการตรวจคัดกรองเรือประมงตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

 

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น ที่ ท่าเทียบเรือประมงตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำชุดปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองลูกเรือประมงที่จดทะเบียนในจังหวัดชุมพร ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ต่างๆ และภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อการปฏิบัติอันจะส่งผลไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ ในกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการผ่อนคลายระยะที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการชองศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค – 19 (ศบค) โดยจังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆมาโดยต่อเนื่องนั้น


นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมประมง จังหวัดชุมพรได้กำหนดปฏิบัติการตรวจคัดกรองลูกเรือและเรือประมงที่จดทะเบียนในจังหวัดชุมพร จำนวน 62 ลำ ที่จะขอเข้าเทียบท่าจังหวัดชุมพรและได้กำหนดปฏิบัติการตรวจคัดกรองลูกเรือและเรือประมง โดยกำหนดให้เข้าเทียบท่าในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ในท่าเรือทั้ง 2 แห่ง คือที่อำเภอเมืองชุมพร และ อำเภอหลังสวน ในการตรวจคัดกรองตลอดจนมาตรการอื่นๆที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ให้กับประชาชนชาวชุมพรได้มีความมั่นใจการปฏิบัติงานในครั้งนี้

จะเริ่มในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนครบทั้ง 62 ลำ ที่ ท่าเทียบเรือประมง ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร และท่าเทียบเรือประมง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การตรวจสอบและคัดกรองลูกเรือในวันนี้แล้วจะให้ลอยลำเพื่อแจ้งออกภายใน 24 ซม.หากมีประสงค์ที่จะออกเดินทางไปก่อนโดยแจ้งความประสงค์จะทำการตรวจหาเชื้อโควิค – 19 ก่อนออกเดินทางทำประมงในทะเล และส่วนเรือแจ้งออกภายใน 24 ชม. ก็ให้ไปทำประมงต่อไปและจะต้องเข้ารับการตรวจซ้ำภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการก็ทำการรักษาต่อไปหากไม่มีอาการใดๆก็จะคืนให้ไปทำการประมงได้ตามปกติต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอกภัยของประชาชนชาวชุมพรเป็นหลัก


ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม