ด้วยรักและห่วงใยพี่-น้อง สื่อมวลชน จาก..ใจ ทีมผู้จัดละครสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

ด้วยรักและห่วงใยพี่-น้อง สื่อมวลชน จาก..ใจ ทีมผู้จัดละครสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

สื่อมวลชนทำงานสื่อสารหนัก แจ้งประจักษ์จรรยาบรรณอันสัตย์ซื่อ สื่อมวลชนทำงานด้วยสองมือ และยึดถือหนึ่งใจที่ใฝ่ดี

20 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวจากสำนักต่างๆ ขอขอบพระคุณทีมผู้จัดละครสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 , มูลนิธิครอบครัวข่าว , คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ฯ ที่ได้จัดส่งถุงยังชีพในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มอบให้กับ สื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์

โดยมี นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สำนักงาน กศน. เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้แก่พี่ – น้องสื่อมวลชนฯ พร้อมกันนี้ พันโทสุธี สุขสากล “ทหารไทยใจธรรมะ” ได้มอบแผ่น CD ๙๙ ผลงานเพลงสื่อสร้างสรรค์ธรรมะมีทำนองสอดแทรกคติธรรม ให้นางสาวเจนกิจ นัดไธสง มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงาน นำมอบพร้อมถุงยังชีพให้กับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ