แนะนำห้างสรรพสินค้าและประชาชนใช้ “แอปไทยชนะ” เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #แนะนำห้างสรรพสินค้าและประชาชนใช้ “แอปไทยชนะ” เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แจ้งห้างสรรพสินค้าใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมือนกันทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รายงานว่า วันนี้จังหวัดมุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 52 วัน และในการผ่อนคลายระยะที่ 2 และมีข้อมูลทางการแพทย์ แนะนำประชาชนสำหรับการไปห้างสรรพสินค้าอย่างปลอดภัย คือ ต้องรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เว้นระยะห่างใช้บันไดเลื่อนอย่างน้อย 2 ขั้น ใส่หน้ากากอนามัย จำกัดเวลาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งการจำกัดเวลาดังกล่าวจะทำให้โอกาสแพร่เชื้อและรับเชื้อที่จะทำให้ป่วยน้อยลงมาก รวมทั้งจะช่วยลดความแออัดในห้างสรรพสินค้าได้ด้วย

ส่วนบรรยากาศการออกให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ที่ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในจังหวัดมุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธ์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเปิดให้บริการในวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น แต่ทางร้านให้มีการจัดการที่ดี ทั้งการคัดกรอง ก่อนเข้าห้าง และ การควบคุมระยะห่างภายในห้าง รวมถึงการบริการในร้านอาหารต่างๆ ส่วนการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งทางห้างและประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


******************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม