เรียนออนไลน์วันแรกหลังเด็กบอกเรียนในห้องเรียนเข้าใจง่ายกว่าพบปัญหาเว็บล่มจดเนื้อหาไม่ทัน

เรียนออนไลน์วันแรกหลังเด็กบอกเรียนในห้องเรียนเข้าใจง่ายกว่าพบปัญหาเว็บล่มจดเนื้อหาไม่ทัน

 


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทางไกลและออนไลน์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่าน 6 ช่องทางการรับชม ในขณะที่นักเรียน และผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเรียนออนไลน์วันแรก เช่น ไม่มีใบงาน หรืออุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการสอนไม่เหมาะสม ปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ จดเนื้อหาการเรียนไม่ทและเว็บไซต์ล่ม ผู้ปกครองไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ให้บุตรหลาน


ซึ่งวันนี้ นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ออกไปตรวจสอบในพื้นที่โรงเรียนในชนบทบพว่า บางโรงเรียนได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาเป็นอย่างดี แต่บางโรงเรียนปัญหาบริบทของพื้นที่ไม่เหมือนกันฐานะทางผู้ปกครองต่างกันปัญหาจึงเกิดขึ้นเรื่องของการขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้เรียนตามบริบทที่มีอยู่ได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรจะสะท้อนนำปัญหาไปแก้ไขอีกที ซึ่งวันนี้ได้ไปตรวจที่โรงเรียนวัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จันทบุรี ทาง นางบัวเครือ ออมชมภู ผอ.โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 บอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเตรียมการไว้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับโรงเรียนชนบท

มีการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับปัญหาตรงนี้คือ มีการถ่ายสำเนาการเรียน การสอน สำเนาการบ้านให้นักเรียน จากนั้นให้ครูประจำชั้น นำไปแจกให้นักเรียนถึงบ้าน ทุกคน หรือถ้าผู้ปกครองที่ว่างก็ส่งบุตรหลานมารับเอกสารการบ้าน. ถึงที่โรงเรียนได้ตั้งแต่ชั้น ป1-ป6 จากนั้นนำกลับไปทำที่บ้านวันศุกร์ ให้นำการบ้านมาส่งที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำกล่องรองรับไว้อยู่ นางสุพรรณี กล่าวว่า สำหรับเอกสารที่ทางโรงเรียนมอบให้นั้น ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบออนไลน์ที่เกิดปัญหาเนตล่ม และแก้ปัญหาให้ให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ จะมีบางส่วนน้อยที่ทดลองเรียนในระบบออนไลน์ แต่นักเรียนบอกว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนระบบออนไลน์เพราะหยุดเรียนมานานยัง งงๆ โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดวันยาวล่าง ร้อยละ 70 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เด็กนักเรียนปัญหาทางครอบครัว และเป็นเด็กด้อยโอกาศทางสังคม.


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม