เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 นำกำลังพลช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบวาตภัย ในอ.แม่ริม

เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 นำกำลังพลช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบวาตภัย ในอ.แม่ริม

 


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสาภัยพิบัติ 15 นาย จากกองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ อำเภอแม่ริม , เทศบาลตำบลแม่ริม และประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของ น.ส.ปฏิมา  มูลมั่ง บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ 4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทจากวาตภัยเมื่อตอนเย็นของวันที่ 2 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา และในเวลา 14.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย  ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางตรวจพื้นที่เกิดเหตุและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และกำลังพลจิตอาสาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติดังกล่าว


จากเหตุการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อตอนเย็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมได้รับผลกระทบ 6 ตำบล หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย เล็กน้อย – ปานกลาง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2,374 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ซึ่งทางอำเภอแม่ริมและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้ว


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม