เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้-อ.สันทราย

เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้-อ.สันทราย

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ มณฑลทหารบกที่ 33 และคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเต่าคำ ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตาม ” โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2563 ” ให้แก่ นางสาวละออ สุวรรณ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


โดยในเวลา 15.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าของบ้าน และกำลังพลที่ช่วยเหลือในการสร้างบ้านด้วย


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม