พัทลุง-ตลาดใต้โหนดสถานที่ท้องเที่ยวชุมชนชื่อดังจังหวัดพัทลุงเปิดตลาด 7 มิถุนายน 2563 นี้

พัทลุง-ตลาดใต้โหนดสถานที่ท้องเที่ยวชุมชนชื่อดังจังหวัดพัทลุงเปิดตลาด 7 มิถุนายน 2563 นี้

 

วันนี้(ที่ 14) ที่ตลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน นายนิยุติ สงสมพันธุ์ เจ้าของตลาดใต้โหนด และนายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน ได้ร่วมกันประชุมกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดดังกล่าว จำนวน 150 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดใต้โหนดในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายได้เน้นย้ำให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้เข้ามาซื้อสินค้า นักท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด สำหรับการเปิดตลาดในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยมาตรฐานสำคัญ คือ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจในสุขภาพอนามัย เป็นธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำหรับตลาดใต้โหนดนั้นมาจากแนวคิดให้ชุมชนท้องถิ่นได้พึงพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งทั้งการเป็นอยู่และการรักษาธรรมชาติ โดยอาศัยแนวคิดของนายกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนซีไรด์ชาวพัทลุง ในส่วนของตลาดดังกล่าวประกอบด้วย บ้านนักเขียน กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ พื้นที่สีสันศิลปะ ที่เรียนรู้ของเด็กและครอบครัว ศาลาอันเป็นวิถีกลุ่มคนของ จ.พัทลุง สวนเกษตร กล้าไม้พื้นบ้าน

ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดปลอดสารเคมี ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟม พลาสติก เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย ในส่วนของสินค้าในตลาด ประกอบด้วย กลุ่มอาหารพื้นเมือง ใช้วัตถุดิบสดในท้องถิ่น ปลอดสารเคมี ไม่ใส่ผงชูรส กลุ่มของใช้ทำมือ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพร กลุ่มเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดดังกล่าวเป็น “ หลาดใต้โหนด ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน “ ซึ่งผู้ที่เข้ามาในตลาดใต้โหนดมิใช่มาเพื่อซื้อสินค้าต่อย่างเดียว แต่มาเพื่อดูดเอาความคิด การพักผ่อน การชมวัฒนธรรม การอ่านหนังสือ ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ ฯลฯ

ข่าวที่น่าติดตาม