ร้อยเอ็ด…ผู้การฯไพโรจน์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ร้อยเอ็ด…ผู้การฯไพโรจน์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันนี้(14 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสถานนีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี มีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติให้ ปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ดังนั้น ตำรวจภูธรภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้การควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยเร็วและ
ไม่กลับมาอีก
2. เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและลดภาระค่ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ประจำวัน
3.เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคและ
คำแนะนำของทางราชการ

โดยการมอบถุงยังชีพให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด เพื่อนำไปมอบให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ 33 สถานี เป็นจำนวนกว่า 500 ชุด

พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา กล่าวว่า เป็นนโยบายของท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.จัดทำโครงการแจกอาหาร เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภค บริโภค บางครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวคนเดียวที่มีรายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เมื่อต้องหยุดงาน หรือลดวันทำงาน สมาชิกทุกคนก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า

ในยามวิกฤติเช่นนี้ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่กับบ้าน ตกงาน และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แจกถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ที่ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เป็นความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังได้รับความเมตตาสนับสนุนถุงยังชีพจากมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น “เราจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400