แม่ฮ่องสอน-เปิดประเดิม “กาดพุธ” กาดนัดแรกของอำเภอแม่สะเรียง วางมาตรการเข้มคนซื้อคนขายป้องกันโควิด หลังปิดยาวมานานเกือบสองเดือน

แม่ฮ่องสอน-เปิดประเดิม “กาดพุธ” กาดนัดแรกของอำเภอแม่สะเรียง วางมาตรการเข้มคนซื้อคนขายป้องกันโควิด หลังปิดยาวมานานเกือบสองเดือน

 


เปิดแล้วกาดพุธ หรือ ตลาดนัดวันพุธ ของชุมชนบ้านโป่ง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการตามปกติเป็นกาดนัดแรกของ อำเภอแม่สะเรียง หลังปิดยาวตั้งแต่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เกือบสองเดือน เริ่มเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าวางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและมีการจับจ่ายซื้อขายข้าวของกันแล้วแต่ก็ยังบางตาไม่คึกคักเท่าไร มีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยนำสินค้า พืชผัก เครื่องอุปโภคบริโภค มาวางจำหน่าย

พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการกาดพุธได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโดยร่วมกับทาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ออกประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ขายตลอดจนผู้ที่มาจับจ่ายซื้อข้าวของทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหนากากผ้าทั้งคนซื้อคนขาย เว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ตรวจวัดไข้ทุกคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID – 19)


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม