ศรชล.ภาค 1 บูรณาการจับน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทย กว่า 80,000 ลิตร (ชมคลิป)

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการจับน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทย กว่า 80,000 ลิตร

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ. ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ) จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากการปฏิบัติการด้านการข่าวในทะเลของทัพเรือภาคที่ 1 และ เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ทราบว่าจะมีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน จึงได้บูรณการหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 1 และทัพเรือภาคที่ 1 มีพลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1

และ พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 1 ขอรับการสนับสนุน เรือ ต.235 จากทัพเรือภาคที่ 1 มีเรือเอก ปกรณ์ ศรีโสภณ เป็นผู้ควบคุมเรือ ออกลาดตระเวนตรวจสอบพบเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ ทองวัฒนา ซึ่งเป็นเรือต้องสงสัย บริเวณด้านทิศใต้ของปากร่องแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทร สาคร ระยะห่างประมาณ 26 ไมล์ จึงเข้าตรวจสอบเบื้องต้น มีลูกเรือคนไทย 4 คน พบความผิดใช้เรือผิดประเภท และบรร ทุกน้ำมันดีเซล ประมาณ 80,000 ลิตร ไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต จึงควบคุมเรือเข้าเทียบที่ท่าเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร


ในการนี้ ศรชล.ภาค 1 โดยนาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จัง หวัดสมุทรสาคร นาวาเอก วิลาศ เรียงแหลม หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.ท.สาโรจน์ เลิศประเสริฐ สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน. นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่ ชลบุรี 2 หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพิเศษกรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง จึงได้จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม