เชียงใหม่-รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เชียงใหม่-รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและออก ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางในระยะต่อไป

รวมถึงการพิจารณานำ Line official Account ของจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ แทนแบบ ชม.1 และ ชม.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ณ ห้องรับรองพิเศษ และเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้ร่วมเติมสิ่งของใน”ตู้ปันสุข”ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม