นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ร่วมมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน บรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายในครัวเรือน

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ร่วมมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน บรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมอำเภอระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมมอบอาหารให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 200 ชุด โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอระแงะ นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ตลอดจนตัวแทนชุมชน จำนวน 40 คน รับมอบอาหารและขนมหวานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอระแงะ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงภาพรวมของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว โดยภาพรวมมีประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ จำนวนกว่า 15,000 ครัวเรือน โดยจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น โดยการมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่มาแล้วหลายอำเภอ เพื่อลดร่ายจ่ายให้กับประชาชนฯ

ขณะที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกพื้นที่ โดยมีมาตรการให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขในทุกมิติ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสก็ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างเป็นระบบในทุกๆด้าน

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดบัญชีเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคผ่านบัญชี “COVID – 19 คนนราไม่ทิ้งกัน” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นได้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีจากผู้มีจิตศรัทธากว่า 6 แสนบาท ซึ่งได้นำเงินส่วนนี้มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการปรับปรุงบริเวณศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน (Local quarantine) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสด้วย
นอกจากนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้เป็นประธานในการมอบอาหารจำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอร่วมเป็นเกียรติฯ โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องร่วมรับมอบอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม