#สุรินทร์#นายอำเภอปราสาท เรียกประชุมด่วน!!! เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา “หวั่นซ้ำรอย” (ชมคลิป)

#สุรินทร์#นายอำเภอปราสาท เรียกประชุมด่วน!!! เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา “หวั่นซ้ำรอย”

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ณ ห้องประชุมสุขบท อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของผู้ใช้น้ำและผู้มาติดต่อหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ซึ่งในปัจจุบันน้ำอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา เหลือปริมาณน้ำ 287,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.25% ซึ่งถือว่าเข้าขั้นวิกฤตและคาดว่าจะใช้ได้ถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

ทางอำเภอปราสาท จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และตรียมการป้องกันภัยแล้ง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายภาคหน้า ซึ่งทางโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำจากสระน้ำของเอกชน(สจ.พิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ) เข้ามาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา พร้อมทั้งดำเนินการ “โครงการขุดลอกต่างตอบแทน” ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา โครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมพื้นที่ขุดลอกต่างตอบแทนไว้ จำนวน 50 แปลง แปลงละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ตอนนี้มีผู้สนใจ จำนวน 4 ราย 6 แปลง

หากดำเนินการขุดลอกเสร็จทั้ง 6 แปลง จะทำให้เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้อีก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนเทศบาลตำบลกังแอน ได้ดำเนินการขุดบ่อพวงจำนวน 6 บ่อ เพื่อรองรับน้ำและเติมน้ำให้กับจุดดูดน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา และเตรียมการจัดหาเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่ง เพื่อมาเสริมการสูบน้ำจากบ่อน้ำเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านนายประภาส ศรีจันทร์ นายอำเภอปราสาท กล่าวว่า หลังจากประชุม ได้มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ การสูบน้ำจากสระน้ำเอกชนส่งมาโดยตรงให้กับหัวกะโหลกดูดน้ำโรงผลิดน้ำประปาเทศบาลกังแอน เพื่อลดการศูนย์เสียของน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการเปิดทางน้ำธรรมชาติ เพื่อให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสุวรรณภาให้มากที่สุด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม