ร้อยเอ็ด…แถลงสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 40 ยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ร้อยเอ็ด…แถลงสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 40 ยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ประชาชนที่เดินทางจากภูเก็ต ยอดสะสม 99 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 78 คน รอผลจากห้องปฏิบัติการ 21 คน ขณะที่เรือนจำจังหวัดมอบหน้ากากอนามัย3,000 ชิ้นผ่านผู้ว่สฯถึงประชาชน

 

วันนี้(12 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 40 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ถนอม วงค์พิมล ผู้แทน รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว


ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2563) จำนวน 311 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 304 ราย รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2563) แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 156 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก ครบ 14 วัน จำนวน 783 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 35,935 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 31,345 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 4,590 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 17,456 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 14,922 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,534 คน

สำหรับการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสม 99 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 78 คน รอผลจากห้องปฏิบัติการ 21 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร” โควิดติดง่ายป้องกันไว้กันทุกคน และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากอนามัย ให้ทางจังหวัดเพื่อมอบให้ประชาชน จำนวน 3,000 ชิ้น

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม