ร้อยเอ็ด…ตลาดวัฒนธรรมร้อยเอ็ดกลับมาเปิดอีกครั้งหลังพิษโควิด-19 

ร้อยเอ็ด…ตลาดวัฒนธรรมร้อยเอ็ดกลับมาเปิดอีกครั้งหลังพิษโควิด-19  เชิญปชช. นักท่องเที่ยวใกล้-ไกล เดินชิม ชม ช๊อป ตามสบาย แต่ยังคงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพควบคู่ไม่ประมาทเด็ดขาด

 

วันนี้(10 พ.ค.63) เวลา 17.00น. ณ คูเมืองด้านทิศตวันตก (ถนนสตรีทอาร์ต) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตลาดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังเจอมรสุมไวรัสโควิด-19 เชิญชวนพี่น้องประชาชนเดินชิม ชม ช๊อป ตามสบาย แต่ยังคงต้องปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) อย่างเข้มข้น
โดยมีเจ้าหน้าที่อปพร.คอยตรวจวัดไข้และให้ผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าฯล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาดทุกคน

ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาทุน ทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม

เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ในบริบทการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เกิดการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมของแผนงานพัฒนาภูมิภาคจังหวัด 4.0 หรือ sip คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือ สกสว. มหาลัยศิลปากรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประชาคมการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด

ในการจัดตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ดตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะกรรมการประชาคมการพัฒนาเมืองเก่า ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด เห็นว่าบริเวณคูเมืองด้านทิศตะวันตก ถนนสตรีตอาร์ต ซึ่งมีความยาว 247 เมตร เป็นสถานที่มีความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นตลาดการซื้อขายสินค้าทางวัฒนธรรม และสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้กำหนดเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ที่มาจาก 20 ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่มีผู้ประกอบการมากกว่า 100 ร้านค้า เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึงเวลา 21:00 น.

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับส่วนราชการและได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสนับสนุนพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมฯ

อหนึ่งถึงแม้ตลาดแห่งนี้จะปิดไปในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19เป็นเวลาไม่นานนัก การกลับมาเปิดตลาดวัฒนธรรมอีกรอบจึงเป็นเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนที่เคยจับจ่ายใช้สอยเดินช๊อปเดินเที่ยวตลาดเย็นแห่งนี้ได้รับรู้รับทราบถึงการกลับมาเปิดตลาดอีกครั้งควบคู่กันไปอีกด้วย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มาเดินชมตลาดและซื้อของในวันนี้ค่อยข้างที่จะเงียบเหงาบางตาไปสักนิดหนึ่งด้วยสาเหุตน่าจะมาจากตลาดวัฒธรรมแห่งนี้พึ่งกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งและวันนี้เป็นวันแรกจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่จะมาซื้อสิ่งของยังปรับตัวไม่ทันและหลายคนยังไม่ทราบว่าตลาดแห่งนี้เปิดแล้วก็เป็นได้

กิจกรรมพิเศษในวันนี้คือการสาธิตการทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 จากชาวบ้านในชุมชนเมือง การแสดงของศิลปินพื้นบ้านจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม