เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านประชาชน ใน พท. อ.ดอยหล่อ 

เชียงใหม่ # ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านประชาชน ใน พท. อ.ดอยหล่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน20 นาย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อตอนเย็นของวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และในเวลา 11.00  พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย  ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางตรวจพื้นที่เกิดเหตุและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และกำลังพลจิตอาสาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติดังกล่าว

    จากเหตุการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อตอนเย็นวันที่  8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบทำให้มีบ้านเรือนประชาชนในเขตท้องที่อำเภอดอยหล่อ ได้รับผลกระทบ 4 ตำบลได้แก่ ตำบลดอยหล่อ,  ตำบลยางคราม , ตำบลสองแคว และ ตำบลสันติสุข ทำให้หลังคาบ้านเรือน และพืชสวนทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย เล็กน้อย – ปานกลาง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,858 คน จำนวน 1,853 ครัวเรือน , บ้านเรือนเสียหาย 103 หลังคา ซึ่งทางอำเภอดอยหล่อและทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบความเสียหาย และได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน