ศรชล.ภาค 1 บูรณาการตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าต่างประเทศขอเดินทางกลับประเทศไทย

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าต่างประเทศขอเดินทางกลับประเทศไทย

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อคนไทย (ลูกเรือ) ที่ลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ผ่านด่านทางน้ำ 2 คน ที่ท่าเทียบเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 ที่ผ่านมา

หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรช.ภาค 1 และพลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 จึงได้สั่งการให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

โดยเรือสินค้าลำแรก ศรชล.ภาค 1

นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รองผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดชลบุรี (รอง ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี) และว่าที่นาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (หน.ศคท.จว.ชลบุรี) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรือสินค้าและลูกเรือ ชื่อ MV Avalon สัญชาติ Marshall Island ซึ่งเดินทางมาจากประเทศ Singapore และจอดเรือทอดสมอ เพื่อขนถ่ายสินค้า บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (พื้นที่ Area D) โดยนายลองเดช รายณะสุข นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ศรีราชา ได้ทำการตรวจสุขภาพคนประ จำเรือ พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน และไม่พบผู้เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID – 19  จึงได้อนุญาตให้ส่งตัว นายบุญฤทธิ์ ประทุมพงษ์ ตำแหน่งรองต้นกล ซึ่งเป็นลูกเรือที่ลงทะเบียนขอกลับประเทศไทย ลงเรือลำเลียงส่งตัวไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ เกาะสีชัง ตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นส่งตัวขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือเกาะลอย โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย นำโดยปลัดป้องกันอำเภอศรีราชา รับตัวนายบุญฤทธิ์ฯ ไปกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ณ โรงแรม แกรนด์เบลล่าพัทยา จนกว่าจะผ่านระยะเวลาควบคุมโรค จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ขณะเดียวกันเรือลำที่ 2 ศรชล.ภาค 1 โดยนาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.

ศรชล.จว.สมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรือสินค้าชื่อ Nordana Andrea สัญชาติไทย มีลูกเรือ 19 คน เดินทางมาจากประเทศ Singapore เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุง ณ อู่อาชิมา มารีน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือ ผลการตรวจมีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งเรือสินค้าลำดังกล่าวได้ลงทะเบียนขอผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือ 1 คน คือนายประภาส  พันโกฎิ อายุ 44 ปี ตำแหน่งลูกเรือ ซึ่งขอลาพักกลับภูมิลำเนา เพื่อดูแลมารดาที่ป่วยและทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้ว ที่บ้านพัก ต.หลุบ อ.เมืองกาฬ สินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โดยนายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ ได้ตรวจสุขภาพ และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบเอกสารและอนุญาตให้เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว โดยญาติของ นายประภาส ฯ ได้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับตัว เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยตรง            ทั้งนี้ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายประภาส ฯ จะต้องกักตัวเพื่อคัดกรองโรคที่บ้านพัก 14 วัน ตามมาตรการที่กำหนด (กรณีเดินทางข้ามจังหวัด) ทั้งนี้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ จะเป็นหน่วยกำกับดูแลต่อไป

ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.ภาค 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม