แม่ฮ่องสอน-ตำรวจทางหลวงแม่สะเรียงเปิดตู้อิ่มใจ บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนประสบวิกฤตโควิด “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

แม่ฮ่องสอน-ตำรวจทางหลวงแม่สะเรียงเปิดตู้อิ่มใจ บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนประสบวิกฤตโควิด “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

sdr

ณ บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ริมถนนหลวงสาย 108 แม่สะเรียง – เชียงใหม่  นายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียงและนางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมแบ่งปันนำอาหารแห้ง ขนม นม “ใส่ตู้อิ่มใจ” โดยทาง  เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแม่สะเรียง ได้ตั้ง “ตู้อิ่มใจ” ตู้แรกของภาคเหนือ ไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้ใช้ประโยชน์จากตู้อิ่มใจ และ  เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับคนในชุมชนในการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผู้ให้ สามารถร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่ท่านต้องการส่งต่อโดยวางในตู้อิ่มใจ เพื่อส่งต่อความสุข ความอิ่มให้กับผู้ที่มีความจำเป็นและเดือดร้อน สำหรับจุดเริ่มต้นของการเปิดตู้ดังกล่าวในเขตอำเภอแม่สะเรียง พบว่า ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 จำนวนมากที่ตกงาน  อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน ประชาชนในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ตู้อิ่มใจ ตั้งไว้ 2 จุด คือ หน่วยบริการทางหลวงแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ สถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ระหว่างวิกฤต COVID-19 ให้ประชาชนที่ขาดแคลนสามารถนำไปบริโภคได้

โดยตู้ที่ตั้งไว้ ภายในจะมีอาหารแห้ง ไข่ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำหวาน ขนม ที่พอให้กินอิ่ม  “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”   และ ขอเชิญชวนประชาชน นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ที่ต้องการแบ่งปันมาใส่ไว้ในตู้อิ่มใจ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ที่ขาดแคลน มาหยิบไปได้ สำหรับผู้ที่จะนำสิ่งของไปเติมใส่ตู้ แนะนำให้เป็นอาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่จำเป็น ผักผลไม้ ที่ไม่เน่าเสียง่าย บรรจุมิดชิด อย่างไรก็ตามตำรวจทางหลวงยังมีแผนจะกระจายการติดตั้งตู้อิ่มใจในจุดให้บริการอื่นๆ ของตำรวจทางหลวงอีกต่อไป

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401