กองทัพเรือห่วงใยประชาชนต้อง “การ์ดอย่าตก” แม้าฝสถานการณ์โควิด จะดีขึ้น

กองทัพเรือห่วงใยประชาชนต้อง “การ์ดอย่าตก” แม้าฝสถานการณ์โควิด จะดีขึ้น

จากสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบันข้อมูลถึงวันที่ 10 พ.ค.63 ไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ติดต่อกัน16 วัน และผู้ป่วยติดเชื้อเป็นศูนย์รายแล้ว ส่งผลให้ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤต การณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ของจังหวัดชลบุรี เริ่มมีการผ่อนปรนบ้างในบางส่วน

พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 และเปรียบเสมือนลมหายใจของทหารเรือ จึงได้สั่งการให้ ชุดปฎิบัติการจิตวิท ยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพล เรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามกิจการร้านค้าต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน โดยการประชา สัมพันธ์และให้คำแนะนำ มอบแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ (ศปม.ทร.) เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากไวรัสฯดังกล่าว ด้วยการ เน้นย้ำ กิจการร้านค้าแม้สถาณการณ์ดีขึ้น แต่การ์ดห้ามตก ต้องป้องกันตนเองและผู้มาใช้บริการ ให้ปลอดภัยไว้ก่อนอยู่ตลอดเวลา โดยได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ ในหัวข้อที่สำคัญๆ ของคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสฯ ฉบับล่าสุด ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด

#เพราะสัตหีบคือลมหายใจของทหารเรือ

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม