ลำพูน – เร่งสำรวจความเสียหาย หลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ของ จ.ลำพูน

ลำพูน – เร่งสำรวจความเสียหาย หลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ของ จ.ลำพูน

นายชาคร  ณ ลำปาง รก.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63. เวลา 11:30 น.

สนง.ปภ.ลำพูน ขอรายงานเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63. เวลาประมาณ 17:50 น. ในพื้นที่ จ.ลำพูน และได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ออกตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้

1.อำเภอบ้านธิ

ตำบลบ้านธิ   บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12  บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19 และ บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20

ได้รับผลกระทบ  284 ครัวเรือน  หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระเบื้อง จำนวน  5,218 แผ่น ครอบหลังคา 1,027 แผ่น สังกะสี 257 แผ่น

ตำบลห้วยยาบ  16 หมู่บ้าน   อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย  

  1. อำเภอเมืองลำพูน 6  ตำบล   15 หมู่บ้าน

ตำบลป่าสัก   บ้านห้วยม้าโก้ง  หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง หมู่ 16

ตำบลเหมืองจี้   บ้านบ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2

ตำบลเหมืองง่า บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6

ตำบลศรีบัวบาน บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 10

ตำบลหนองหนาม บ้านกอลุง หมู่ที่ 3 บ้านต้นปัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 5 บ้านกอข่อย หมู่ที่ 6

ตำบลริมปิง บ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำหมู่ที่ 7 บ้านป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านสบปะ หมู่ที่ 9 บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 10

ได้รับผลกระทบ  284 ครัวเรือน  หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระเบื้อง จำนวน  5,218 แผ่น ครอบหลังคา 1,027 แผ่น สังกะสี 257 แผ่น

3.อำเภอทุ่งหัวช้าง  2 ตำบล  3 หมู่บ้าน

ตำบลตะเคียนปม  บ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1

ตำบลทุ่งหัวช้าง  บ้านโป่งแดง  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ปันเด็ง  หมู่ที่ 6

ได้รับผลกระทบ  8 ครัวเรือน  หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระเบื้อง จำนวน  149 แผ่น ครอบหลังคา 31 แผ่น

4.อำเภอลี้   1 ตำบล   1 หมู่บ้าน

ตำบลศรีวิชัย    บ้านใหม่สุขสันต์  หมู่ที่ 8

ได้รับผลกระทบ  1 ครัวเรือน  หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่าการสำรวจ

5.อำเภอแม่ทา    1 ตำบล

ตำบลทาทุ่งหลวง    อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจและพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยได้จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบซ่อมแซมบ้านคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้( 8 พ.ค.63. )

_______________________________________

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข้อมูล/ภาพนิ่ง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม