พัทลุง-กระทรวงท่องเที่ยวฯพบผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพัทลุง เน้นปลอดภัยสะอาดและถูกหลักอนามัย

พัทลุง-กระทรวงท่องเที่ยวฯพบผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพัทลุง เน้นปลอดภัยสะอาดและถูกหลักอนามัย

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่าในตอนสายวันนี้(ที่ 9) ที่สวนไผ่ขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน นางขวัญใจ กลับสุกใส เจ้าของสวนขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข พ่อค้าแม่ค้า และ จนท.สำนักงานการท่องเที่ยวฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และจัดประชุมพ่อค้า แม่ค้าในตลาดดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดตลาดและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวฯจังหวัดต่างๆได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมเน้น”ความปลอดภัย สะอาดและถูกหลักอนามัย”โดยทันทีหลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ยุติลง และจากการประชุมของบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดดังกล่าว ในที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปิดตลาดตั้งแต่ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หลังจากตลาดดังกล่าวปิดตลาดในช่วงไวรัสโควิด – 19 ระบาดมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

 

สำหรับ สวนไผ่ขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข “ เป็นตลาดที่เปิดบริการในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งเป็น “ ตลาดต้องชม” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคใต้และในระดับประเทศ พื้นที่ของตลาดเป็นพื้นที่ปลูกไผ่เนื้อที่ 30 ไร่ มีร้านค้า 168 ร้าน เป็นตลาดที่ปลอดโฟม ปลอดขยะ วัสดุที่นำมาใส่อาหาร เครื่องดื่ม ส่วนใหญ่มาจากไม้ไผ่ อาหารที่นำมาจำหน่ายทางตลาดจะเน้นด้านสุขภาพ อนามัย อาหารที่มีชื่อเสียงของ จ.พัทลุงที่มีราคาไม่แพง นำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้ามาเผยแพร่ ฯลฯ ทำให้ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดดังกล่าวประมาณ 8,000 – 10,000 คน/วัน จนสามรถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งนี้ทางอำเภอ สำนักงานฯ ทางอำเภอ ฯ และเจ้าของกิจการ จะนำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 -ของบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และผู้เข้ามาใช้บริการอย่างจริงและต่อเนื่อง

ด้านนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การเดินทางมาพบผู้ประกอบการตลาดป่าไผ่ขวัญใจสร้างสุขในวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดตลาดและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวฯจังหวัดต่างๆได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และตามนโยบาย ปลอดภัยสะอาดและถูกสุขอนามัยครับ