จันทบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2566

จันทบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2566

บ่ายวันนี้ ( 8 พ.ค.63 ) ที่ สถานที่ก่อสร้างโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรสัตว์น้ำและชายฝั่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านรอบ ๆ บริเวณก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน 50 ชุด และปลูกต้นต้นโกงกางจากญี่ปุ่น ต้นปรงจากออสเตรเลีย และพันธุ์ไม้หายากชนิดไม้ประจำถิ่น 10 ชนิดพันธุ์ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร. ๙ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านเสม็ดงาม จันทบุรีเนื้อที่ประมาณ 518 ไร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าตามลำดับ คาดแล้วเสร็จประมาณปี 2566 โดย สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงามจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ( Sustainable Development Goals, SDGs ) รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นี้ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก และจะเป็นที่รวบรวมของ นักวิจัยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัย อบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของป่า ไม้และระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี 089-6767346

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม