นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันนี้ (4 พ.ค. 63) ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรตามลำดับ

ตามที่รัฐบาลได้สั่งงดการจัดงานสำคัญของชาติในเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยให้พิจารณาดำเนินการ โดยหน่วยงานต่างๆสามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง และการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

ข่าวที่น่าติดตาม