ชลบุรี-เยี่ยมนักกีฬาเรือใบโอลิมปิคฝึกซ้อมที่บ้านเลี่ยงเสี่ยงแพร่โควิด 19

ชลบุรี-เยี่ยมนักกีฬาเรือใบโอลิมปิคฝึกซ้อมที่บ้านเลี่ยงเสี่ยงแพร่โควิด 19

พล.ร.อ.กาญจน์  ดีอุบล เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของ น.ส.กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ที่บ้านพัก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งยังคงฝึกซ้อมตามตารางการฝึกประจำวัน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายด้วยตนเอง ให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะรายการโอลิมปิก ที่แม้ว่าจะเลื่อนออกไปในปี พ.ศ.2564

พล.ร.อ.กาญจน์  ดีอุบล กล่าวว่าสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ และดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตร เลียม จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความห่วงใยนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมด้วยตนเองที่บ้านพัก ในระหว่างการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รวมถึงการเข้าเยี่ยมนักกีฬาในครั้งนี้ ทำให้ได้สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักกีฬาสำหรับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันดังเช่นที่ผ่านมา

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชชบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม