สระแก้ว – ทหารอรัญช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด19 เพื่อคนไทยไม่ทิ้งกัน

สระแก้ว – ทหารอรัญช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด19 เพื่อคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันนี้  ร.12 พัน.3 รอ.โดย พ.อ.พรพิสุค์ บุญรอด ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยลงพื้นที่ เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร จากนายชำนาญ โถยอด อายุ 63 ปี ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร โดยทำการปลูกมะเขือ จำนวน 5 ไร่ บ้านทหารผ่านศึกเขต 2 ม.4 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งหน่วยได้ทำการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 60 กก. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ทำให้แหล่งรับซื้อผลผลิตปิดตัวลงชั่วคราว จึงไม่สามารถขายผลผลิตได้ และได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับตอนสูทกรรมของหน่วย เพื่อนำไปบริการให้กับพลทหารได้บริโภคในการรับประทานอาหารประจำมื้อต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     พ.อ.พรพิสุค์ บุญรอด ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. กล่าวว่า  หน่วยได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารเกษตรกร จึงมีมติรับชื้อผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างที่รอรับเงินการเยียวยาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชน เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต่อไป

รายงานข่าว 3 พฤษภาคม 2563 สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว 0870210815

ข่าวที่น่าติดตาม