เชียงใหม่-“พ่อเมืองเชียงใหม่” ให้กำลังใจ อสม.และ CG เมืองแม่เหียะ สู้ไวรัส  แสนคำเทอร์เรสมอบถุงน้ำใจ ขอบคุณที่ทำงานเพื่อประชาชน

เชียงใหม่-“พ่อเมืองเชียงใหม่” ให้กำลังใจ อสม.และ CG เมืองแม่เหียะ สู้ไวรัส  แสนคำเทอร์เรสมอบถุงน้ำใจ ขอบคุณที่ทำงานเพื่อประชาชน

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ อสม.ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมชื่นชมความเข้มแข็งของอสม. และ CG ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับ เทศบาล ฝ่ายปกครอง และ รพสต.ในการร่วมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นประชาชน การดูแลผู้กักตัวในเขตพื้นที่ รวมถึง การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุ ด้วยดีมาตลอด ขอ อสม.และCG รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีกำลังแรงกายแรงใจ ในการเป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป  โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส โดย Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวันเพ็ญ ศักดาทร พร้อมคณะจัดกิจกรรมส่งกำลังใจสู่ อสม. และ CG หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) มอบถุงน้ำใจ จำนวน 123 ชุด ขอบคุณการทำงานด้วยจิตสาธารณะอย่างเข้มแข็ง   ในการเป็นแนวหน้าเผชิญกลุ่มเสี่ยง ผู้กักตัว ทั้งการสอดส่องดูแล การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นประชาชน การเฝ้าระวังออกเยี่ยมผู้กักตัว ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ  โดยต่างประเทศได้มีการชื่นชมเหล่า อสม.ด้วยว่า อสม.เป็นปัจจัยสำคัญในการปราบโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้ไทยสามารถคุมโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังย้ำถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศอยู่ขณะนี้ ทั้งการประกาศเคอร์ฟิว การปิดสถานที่แออัด เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ และขอให้ประชาชนอดทน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งนี้ไม่อยากให้คิดว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชน แต่มีความจำเป็นที่ไม่ให้โควิด-19 แพร่กระจาย ที่สำคัญในช่วงนี้มีการคลายมาตรการบางส่วนบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการป้องกันตัวเอง และขอ ประชาชนต้องปรับตัวใช้ชีวิตในการป้องกันโรคโควิด-19 เหมือนเช่นเดิม

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม