ฉะเชิงเทรา – #คนแปดริ้วไม่ทิ้งกัน

ฉะเชิงเทรา – #คนแปดริ้วไม่ทิ้งกัน

#ทีมงานนายกไก่ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลหนองจอก

#วันที่ 1 พ.ค. 2563 ที่ร้านอาหารครัวคุณน้อง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานนายกไก่ นำโดยนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ส.อบจ นายสัมฤทธิ์ เหลืองทรัพย์ทวีที่ปรึกษาส่วนตัว นายก อบจ. นายเอก วงษ์นิ่ม ประธานคณะกรรมการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายสมศักดิ์ กิจการนันทศรีอดีต ส.อบจ. ร่วมกับทีมงานคนรักหนองจอก ร่วมโครงการ “แบ่งปัน กันยามทุกข์ยากในสถานการณ์ COVID-19”

โดยการจัดสิ่งของมอบให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยๆ ต.หนองจอก

คุณไพเราะ คุณกฤษณา ล้ำเลิศ (รองนายก อบต.หนองจอก)

คุณแม่วิชิต ตัณติวณิช, ครอบครัว พรหมสาลี และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช มาม่า และน้ำดื่ม โดยผู้รับมอบต้องผ่านการคัดเลือกของผญ.บ้าน/ผช. คัดเลือกผู้ยากไร้ในหมู่ของตน และให้ผญ.บ้าน เป็นตัวแทนชาวบ้าน นำสิ่งของดังกล่าวไปแจกให้กับผู้ยากไร้  9 หมู่ รวมจำนวน 170 ครัวเรือน ทั้งนี้มุ่งหวังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ลำบากในช่วงของสถานการณ์โควิด-19

ข่าวที่น่าติดตาม