อ่างทอง –  เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สู้โควิด-19

อ่างทอง –  เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สู้โควิด-19

 

วันนี้ (30 เม.ย. 63) ที่ ธนาคารพันธุ์ผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายวรัติม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางสาวปรัศนี ปิ่นไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา ได้กำหนดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งได้เริ่มต้นการขับเคลื่อนกิจกรรม “Quick Win” 90 วัน เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการรวมพลังปลูกผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง หอม มะละกอ ขิง ข่า พริกมะเขือ ตระไคร้ ชะอม น้ำเต้า เมล็ดพันธุ์ผัก และตันพันธุ์ไม้ เป็นการแบ่งปันน้ำใจ จากผู้นำชุมชนในหมู่บ้านที่บ้านไหนมีพืชพันธุ์ชนิดใดให้ถือมาปลูกร่วมกัน แสดงพลังความสามัคคี เกื้อกูลกัน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก มีผู้ป่วยกระจายไป 118 ประเทศ มีผู้ป่วยเพิ่มกว่าแสนชีวิต ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงัก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมนี้ คือ ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง จึงต้องขอความร่วมมือ และเชิญชวนให้ผู้นำทุกระดับ อาทิ นายอำเภอ กำนันทุกตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว

โดยให้มีการปลูกผัก อย่างน้อย 5 ชนิด ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร   ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

ข่าวที่น่าติดตาม