ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดปลอดคนไข้โควิด19 แรมเดือน ผู้ว่าฯย้ำทุกหน่วยงานอย่าประมาทเด็ดขาด วอนปชช.ปฎิบัติตามกติกาอย่างเคร่งคัด

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดปลอดคนไข้โควิด19 แรมเดือน ผู้ว่าฯย้ำทุกหน่วยงานอย่าประมาทเด็ดขาด วอนปชช.ปฎิบัติตามกติกาอย่างเคร่งคัด

 

วันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 31 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2563) จำนวน 284 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 280 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 146 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 146 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 755 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 747 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 8 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 29 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 28,858 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 26,262 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,596 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 13,168 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 11,888 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,280 คน

สถานการณ์ทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 3,138,686 ราย เสียชีวิต 218,000 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 1,035,765 ราย เสียชีวิต 59,266 ราย รองลงมา คือสเปน 232,128 ราย เสียชีวิต 23,822 ราย และ อิตาลี 201,505 ราย เสียชีวิต 27,359 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,947 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 9 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย และมียอดสะสมผู้ป่วยอยู่ในอันดับที่ 59 ของโลก

ผลของมาตรการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 นั้น นอกจากจะทำให้ไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ยังส่งผลทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร ลดลงตามไปด้วย (โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2563) ดังนี้ โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยลดลงมากที่สุด คือ โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ร้อยละ 85.26 รองลงมาคือ โรคปอดบวม ลดลง ร้อยละ 67.53 โรคอาหารเป็นพิษ ลดลง ร้อยละ 59.41 และ โรคอุจจาระร่วง ลดลง ร้อยละ 58.54 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากทุกคนให้ความร่วมมือและมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ และลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลงได้

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านยึดหลักการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจนเป็นนิสัยและความเคยชินในชีวิตประจำวัน ดังนี้ สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันคนอื่น หรือออกนอกบ้านพัก ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ช้อน จาน ชาม และแก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร และให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชน

จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร” ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำทุกหน่วยงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนอย่าประมาทเด็ดขาด กาดอย่าตก พบผู้ติดเชื้อวันไหนมาตรการจะเข้มข้นมากขึ้นแน่นอน

 

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม