ลำปาง # มทบ.32 มทบ.32 นำชุดรณรงค์ฯและกำลังพลจิตอาสา มทบ.32 ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนป่า ในตำบลพระบาท

ลำปาง # มทบ.32 มทบ.32 นำชุดรณรงค์ฯและกำลังพลจิตอาสา มทบ.32 ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนป่า ในตำบลพระบาท

 


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32  มอบหมายให้ พันเอก บรรจง  คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32  นำชุดรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 32

และทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,นักศึกษาจิตอาสา ชม.ราชภัฏลำปาง และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้าเพิ่มความชุ่มชืนให้กับป่า(ป่าเปียก) และป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า พื้นที่ดอยพระบาท ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คนณ บริเวณลำห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

สำหรับการทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะสร้างความตระหนักให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวฝาย ได้เห็นถึงความสำคัญของฝาย ช่วยชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้น้ำสามารถซึมซับลงสู่พื้นดินได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าในพื้นที่ ช่วยลดการสูญเสีย การชะล้าง และการพังทลายของหน้าดิน

เหมาะแก่การที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงการนำไปใช้ในการเกษตร ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความสมดุล เกิดความยั่งยืนให้แก่วิถีชีวิตโดยรอบพื้นที่ทั้งคน สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผืนป่าต้นน้ำ ให้ผืนป่าได้เป็นแหล่งอาหารที่หลากหลายของคนในชุมชนท้องถิ่น


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม