ปทุมธานี-งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานี และเปิดป้ายที่ทําการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานี และเปิดป้ายที่ทําการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส)งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานีและการเปิดป้ายที่ทําการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระ ราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอสามโคก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี


สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ด้านนางนิภาวรรณ กอพ้ฒนธีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ปฏิบัติงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดมาสำหรับที่ทำการพุทธสมาคมที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจการ ลุล่วงมาได้เช่นทุกวันนี้ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีทั้งมหานิกายและธรรมยุตนิกาย


สำคัญที่สุดในวันนี้คือที่ทำการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีที่ทุกท่านได้มาเป็นสักขีพยานทำการเปิดป้ายที่ทำการเป็นความ เมตตาของพระเดชพระคุณพระ ราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรรารามราชวรมห่วิหารวิหารรักษาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจ)ที่ได้มีความเมตตาสนับสนุนสถานที่และดำริให้พุทธสมาคมปทุมธานีเข้ามาตั้งที่ทำการถาวรอาคารแห่งนี้สำหรับความเป็นมาของพุทธสมาคมนั้นโดยจังหวัดปทุมธานีได้มีการดำเนินก่อตั้งพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีภายใต้การสนับสนุนของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีการปฏิบัติหน้าที่มาหลายทศวรรษจนถึงปัจจุบัน พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์คือ


สนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาการส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกศาสนาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานราชการและสร้างความร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆให้สำเร็จลุล่วงโดยในปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 ที่ผ่านมาทางพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมากกิจกรรมที่ได้รับคำชื่นชม ภาครัฐคือการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข(สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส.) อันมีพระเดชพระคุณพระธรรม รัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เส้นเกิดผลสัมฤทธิ์จนทำให้จังหวัดปทุมธานีได้เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อน

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของพุทธสมาคมปทุมธานีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดปทุมธานีและเป็นเสมือนรางวัลตอบแทนในการทำงานของ กรรมการและสมาชิกพุทธสมาคมทุกคน และบรรยากาศภายในงานช่วงเช้า จะมีพิธีทางพระพุทธศาสนา เสร็จแล้วมีพิธีเปิดป้ายสำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และพุทธสมาคมได้แจกเกียรติบัตรนักเรียนที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้กับตัวแทนของโรงเรียน จากนั้นแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และชมการแสดงของชมรมเรารักวัฒนธรรม วัดโบสถ์ เสร็จแล้วแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธีท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม