เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่12 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่12 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

ที่บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ชื่อ “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงาน จุดไฟคบเพลิง และรับชมขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง 4 สี ซึ่งได้มีการจัดแต่งขบวนแฟนซี และนำเสนอศิลปะวัฒนธรรม ทั้ง 4 ภาค ได้อย่างลงตัวและสวยงาม พร้อมทั้งร่วมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆ ตามลำดับ


ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานด้านกิจกรรมมุ่งใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายในการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ตลอดจนศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข


โดยการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน แยกเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกิจกรรม “Family Sport Day” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 และ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกิจกรรม “ชัยพฤกษ์เกมส์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี สีละประมาณ 144 คน ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีฟ้า แต่ละสีมีการเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นกัปตันสีและคณะกรรมการสี เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในสี ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมรับชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญ ที่สามารถสร้างสีสัน และสร้างรอยยิ้ม ได้เป็นอย่างมาก โดยทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ นั่นก็คือการแข่งขัน “คุณพ่อเสริมสวยคุณแม่จอมพลัง” ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จะมอบหมายให้คุณพ่อ ช่วยกันแต่งหน้า ทำผม ทาแป้ง ทาปาก เขียนคิ้วให้กับลูกสาว เมื่อคุณพ่อแต่งเสร็จแล้ว คุณแม่จอมพลังจะต้องวิ่งมาอุ้มลูกไปส่งยังจุดหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งตลอดการแข่งขัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม