‘ตม.ราชบุรี’จับจริงปรับจริง เจ้าบ้านผิดม.38ไม่แจ้งที่พักต่างด้าว พร้อมแนะข้อปฏิบัติ

‘ตม.ราชบุรี’จับจริงปรับจริง เจ้าบ้านผิดม.38ไม่แจ้งที่พักต่างด้าว พร้อมแนะข้อปฏิบัติ

 

28 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี(ตม.จว.ราชบุรี) โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สวญ.ตม.จว.ราชบุรี , พ.ต.ท.ชิติพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ราชบุรี เจ้าหน้าที่งานสืบสวน ตม.จว.ราชบุรี ร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมจับกุมและเปรียบเทียบปรับเจ้าบ้าน 1 ราย ข้อหา “เป็นเจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง” ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สวญ.ตม.จว.ราชบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ ตม.จว.ราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน เจ้าบ้าน เจ้าของ ผู้ครอบครองเคหะสถาน รวมถึงผู้จัดการโรงแรมให้ปฏิบัติตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด เมื่อรับคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท ซึ่งในการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวนั้น สามารถมาแจ้งได้ด้วยตนเอง ณ ทำการของตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่ มอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งแทน แจ้งทางไปรษณีย์ แจ้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

นอกจากนี้ ในปัจจุบันสามารถ Download และแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวได้ทาง Mobile Application ชื่อ “Section38” เมื่อมีกรณีที่คนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจสอบ และจับกุมตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากพบคนต่างด้าวผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข Call Center ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม