นครนายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วัดช้าง ตำบลบ้านา จังหวัดนครนายก จัดพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2563

 

ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดช้าง ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีพระครูโสภณ นาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง ให้การต้อนรับ ด้วยทางวัดช้าง ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก


ด้วยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติ เห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 28 ของทุกเดือน ในเวลา 16.00 น. เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป และวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในช่วงวันดังกล่าวแต่ละครั้งตามความเหมาะสม

//สมบัติ เนินใหม่ ข่าว //รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพ //ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม